Diaconie

Diaconie

Bij de diaconie staat hulpverlening aan mensen binnen en buiten onze gemeente centraal. Deze hulp kan van financiële, persoonlijke of maatschappelijke aard zijn, maar mag onze draagkracht niet te boven gaan. Enige zaken die onder de paraplu van de diaconie vallen zijn:

Finaciële ondersteuning zwemlessen aan Asielzoekers. AZC regio Zutphen.

Ondersteuning Stichting Walhallab, https://www.walhallab.nl/wat-doen-wij/

Het Adoptiefonds: Wij steunen kinderen in de basischool leeftijd in Paraguay via de organisatie Wereldwerk, https://www.dgwereldwerk.nl

Projecten Doopsgezind Wereldwerk, https://www.dgwereldwerk.nl/

Jaarlijkse bijdrage aan het Liliane fonds, https://www.lilianefonds.nl/

Jaarlijkse bijdragen gaan naar de Voedselbank Zutphen en eveneens de stichting Leergeld.

Doopsgezinde doelen zoals Stichting Wereldwerk, Doopsgezinde zending.

Wij ondersteunen een onderwijsproject in Suriname. Dit wordt gerealiseerd door de Stichting Kansrijk Suriname https://kansrijksuriname.org/

Wij ondersteunen een Waterputproject.

Zie: http://degevuldewaterkruik.nl/

Jaarlijkse bijdragen aan de Stichting Voedselbank Zutphen, https://www.voedselbankzutphen.nl

Wij nemen deel aan het kerstpakketten project van de PKN Zutphen.

Vindt u dit zinvolle doelen? Schroom niet, u kunt naast de collecte tijdens de kerkdienst geoormerkte doelen ondersteunen via de diaconie Doopsgezinde Gemeente Zutphen.

U kunt uw giften overmaken op bankrekening NL43INGB0007208286

De leden van de Diaconie zijn:           

Henk Wormeestervoorzitter
Jan Nabsecretaris
Emmy Nab-Groot Bleuminkpenningmeester
Geesje Wever  lid
Petra Wanrooy- Muslid
Aly Meijeradviseur

Als aanspreekpunt fungeren de voorzitter of de secretaris.