Kerkdiensten

Kerkdiensten

Twee keer in de maand, de tweede en de vierde zondag en op feestdagen, is er een kerkdienst om 10.00 uur. Onze predikant Aly Meijer of een gastpredikant gaat voor. In de overdenking worden de Bijbelteksten verbonden met het alledaagse leven hier en nu.

Er is ruimte voor stilte en bezinning. In de open ruimte delen we inspiratie en lief en leed. Eens in de zes weken is er een inhoudelijk nagesprek na het koffiedrinken na de dienst, om met elkaar van gedachten te wisselen over het thema van de dienst.