Zusterkring

De Doopsgezinde zusterkring werd op 27 november 1952 opgericht.
We komen bij elkaar van september tot mei en we maken ook wel eens
een afspraak aan het begin van de zomer.
Onze bijeenkomsten worden gehouden bij één van de leden thuis, om de
vier tot zes weken van 14.00 tot 16.00 uur. Dit gebeurt momenteel op
woensdagmiddag.
Tijdens de kringmiddagen worden verschillende onderwerpen met elkaar
besproken, meestal aan de hand van een thema.
Ook is de onderlinge band heel belangrijk.
We staan graag open voor nieuwe leden en belangstellenden.

Nadere informatie bij Lydeke Boer Iwema-Bos, tel. 0575 – 52 38 92.