Kerkenraad

De Doopsgezinde Gemeente kiest uit haar midden een kerkenraad, die het dagelijks bestuur vormt. De kerkenraad is als volgt samengesteld: 

Voorzitter
Carin Dassel, IJsbaanstraat 2, 7203 JH Zutphen tel. 0570-677801  dasselcarin@gmail.com

Secretariaat
Elselien de Meulder, IJsbaanstraat 2, 7203 JH  Zutphen,

Tel. 06-51872512 e-mail: ejdemeulder@hotmail.com

Boekhouder
Raang Boer Iwema, Tel. 0575-523892

bankrekening DG Zutphen NL06 RABO 0376 7223 39

Diaconie
bankrekening NL43 INGB 0007 2082 86 t.n.v. diaconie D.G. Zutphen  te Zutphen

Adres kerkgebouw:
Leeuweriklaan 23, 7203 JD Zutphen

Postadres
IJsbaanstraat 2,  7203 JH Zutphen

Contact
info@dgzutphen.doopsgezind.nl