Geschiedenis

Over de eerste tijd van het  doperdom in Zutphen is weinig bekend. Er zijn enkelen die de geloofsdoop ontvangen hebben, maar een Gemeente is niet gevormd, en er is ook geen vaste plaats van samenkomst. Als in 1548 een doortrekkende prediker Zutphen bezoekt, wordt een huisbijeenkomst gehouden op de zolder van een kistenmakerij aan de Schupstoel en in een woonhuis in de daarachter liggende Bornhovestraat. In deze dienst wordt, in haar eigen huis, Cornelia Pluckenrose gedoopt, die in 1549 om die reden door de magistraat als martelares tot de dood door verdrinking in de IJssel  wordt veroordeeld. In de daarop volgende jaren lost de kleine kring zich mede door de volgelingen toch weer op. Na 1600 vestigen diverse Doopsgezinden zich, komend van Duitsland, in de stad, waar zij een bijdrage geven aan de opkomende industrie. Zij houden op zondag diensten op de zolder van een zeemlooierij aan de Berkel, ongeveer tegenover de huidige Berkelpoortstraat.

In 1697 verleend het stadsbestuur de Gemeente op haar verzoek verlof om een aangekocht huis in de Apenstert( een nu niet meer bestaande straat tussen de Kreynckstraat en de Rozengracht) tot kerk in te richten, mits het van buitenaf niet als zodanig herkenbaar zal zijn. In 1801 wordt voor dit pand een nieuwe gevel geplaatst en is de tijd van de schuilkerk voorbij. In dit gebouw heeft de Doopsgezinde Gemeente tot 1939 haar erediensten gehouden.

Op 9 december 1939 wordt de huidige kerk aan de Leeuweriklaan in gebruik genomen. Zij is een ontwerp geweest van architect C.M. van der Beld. Hoewel dit huis van de Gemeente met doperse eenvoud is gebouwd, zijn er enkele producten van kunstenaars aangebracht:

  • In de zijgevels staan 4 gebrandschilderde ramen met de symbolen van de 4 evangelisten. De ramen zijnvervaardigd door de glazenier Cor Baljet, ter vervanging van de in de oorlog verwoeste ramen.
  • In de voorgevel bevindt zich een raam van de zelfde hand, voorstellende Christus als het licht van de Wereld. Helaas is door de plaatsing van het orgel op de gaanderij dit raam vanuit de kerk niet meer zichtbaar. In de avonduren is het echter van de straat af goed te zien.
  • Het orgel dateert van 1973 en is vervaardigd door de fa. Gerhard Woehl uit Marburg. Het vorige instrument, nog meeverhuisd uit de Apenstert, stond boven de preekstoel op de speciale orgelgalerij, die na de verplaatsing is dicht gemetseld.